През първия месец на 2015г. беше регистрирана изключително интензивна сервизна дейност в МАН Сервиз за камиони – Русе. През периода бяха изпълнени качествено, в срок и без рекламации от страна на клиентите повече от 300 сервизни поръчки за ремонт и техническо обслужване на различни видове/модели транспортна техника – тежкотоварни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

За отличните резултати допринесоха високата организираност на работния процес, плановата доставка на необходимите резервни части и отговорното отношение на личния състав към изпълнението на поставените задачи.

Паралелно с текущата сервизна дейност през месеца беше извършен успешно основен ремонт на 4 двигателя и една скоростна кутия за тежкотоварни автомобили с марката MAN.