Уважаеми Клиенти,

Една от целите ни е да подобряваме постоянно качеството на извършваните от нас услуги.
Ние искаме да сте доволни.

За да бъдем адекватни на Вашите изисквания, се нуждаем от Вашето активно участие. Моля, бъдете открити и споделете Вашите впечатления и препоръки към нас, като попълните нашата анкета за удовлетвореност.

Анкетата е анонимна, но ако желаете, посочете някои от Вашите данни.

Име

Адрес

Фирма

Телефон за връзка

Факс

Фактура No.

e-mail *

1. От къде научихте за сервиза и предлаганите продукти и услуги?
Възможен е повече от един отговор

2. Клиент ли сте на MAN Сервиз за камиони - Русе?

3. Кои от продуктите или услугите, предлагани от MAN Сервиз за камиони - Русе представляват интерес за Вас?
Възможен е повече от един отговор

4. Удовлетворени ли сте от качеството на предлаганите продукти и услуги?

5. Удовлетворени ли сте от времетраенето на ремонта?

6. Удовлетворени ли сте от цените на резервните части?

7. Удовлетворени ли сте от цената на труда?

8. Удовлетворени ли сте от времето за доставка на резервните части?

9. Удовлетворени ли сте от качеството на резервните части?

10. Удовлетворени ли сте от качеството на ремонтната услуга?

11. Удовлетворени ли сте от отношението на персонала?

12. Бихте ли посетили отново Сервиза?

13. Какво искате да се подобри в MAN Сервиз за камиони - Русе?
Споделяйте Вашите мнения, забележки и препоръки.